Tàu hủ nước đường gừng

Liên hệ

Thành phần chính: nguồn đậu NON GMO cùng các phụ liệu khác
Cách bảo quản: Trữ trong ngăn đông lạnh
Đơn vị : 1 hộp

Tài hủ nước đường gừng